Episodes

Season:

Season 10, Episode 15

“Sofia & Ashley”

bz10_ep1015_crying_266 x 150_tout

Redneck Bridezilla Ashley preps her animal bridal party. Whiney Bridezilla Sofia cries her way through the wedding day.

What's New

Advertisement
THANK YOU!