Loading
Video

Episode 3 Recap

Season 1, Episode 2
Aired 4.26.11

The ladies celebrate Toni’s birthday in Miami.